Café nieuws Mei ’16

image_pdfimage_print

Banner+PV-Pcafé+1600x230

Café Nieuws mei 2016

ScreenShot009 nieuws2 (klik aan)

Heleen Scheidemans en Astrid Rombouts hielden een dynamische presentatie over ” Ergotherapie “

Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als het niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen.

De ergotherapeut start met het bespreken van de problemen van de cliënt. Ergotherapie is zorg op maat; de zorg wordt afgestemd op de wensen van de cliënt. De ergotherapeut gaat dus na wat de cliënt belangrijk vindt. Daarna wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteiten om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn.

Heleen Scheidemans en Astrid Rombouts gaven ook voorbeelden van oplossingen voor problemen waar je als mens met Parkinson zoal tegen aan kunt lopen. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen aan de woonomgeving nodig.

   scheidemans      Heleen Scheidemans

Wat is ergotherapie?

De ergotherapeuten, van linksboven naar rechtsonder: Astrid Rombouts, Sara Buchner, Heleen Scheidemans, Wendy Overeem, Amber Kling en Maartinette Blom
De ergotherapeuten, van linksboven naar rechtsonder: Astrid Rombouts, Sara Buchner, Heleen Scheidemans, Wendy Overeem, Amber Kling en Maartinette Blom

Ergotherapie is een paramedisch beroep dat cliënten leert zo optimaal en zelfstandig mogelijk dagelijkse handelingen en activiteiten uit te voeren in hun eigen woon-, leef- en werkomgeving. Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die zijn/haar gewone dagelijkse handelingen en activiteiten als gevolg van een ziekte, handicap of ouderdom niet meer naar wens kan uitvoeren. Een ergotherapeut richt zich op de praktische gevolgen hiervan. Ook mantelzorgers kunnen een verwijzing krijgen om te leren hoe zij de cliënt het beste kunnen begeleiden.

Wat doet een ergotherapeut?Naar boven

De ergotherapeut bekijkt samen met u, uw familie en/of verzorgers welke mogelijkheden er zijn om bepaalde handelingen zo optimaal en zelfstandig mogelijk te verrichten.

De ergotherapeut kan bijvoorbeeld:

  • Onderzoeken waarom u bepaalde handelingen niet meer zelfstandig kunt doen
  • U aanleren om praktische handelingen anders uit te voeren, bijvoorbeeld aan- en uitkleden, zittend koken, strijken, met de andere hand schrijven, met de computer werken en opstaan van stoel, bed en toilet
  • Adviseren over aanpassingen in en om de woning. Denk hierbij aan een verhoogd toilet, douchestoel, keuken waarin u zittend kunt werken, (trap)lift, aangepaste stoel, sta-opstoel
  • Begeleiden bij voorzieningen aanvragen bij de gemeente via de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) of zorgverzekeraar
  • Beoordelen of een hulpmiddel nodig is en u leren hiermee om te gaan, bijvoorbeeld een (elektrische) rolstoel of een scootmobiel
  • Nazorg verlenen als u bent ontslagen uit het ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis: (vervolg)behandeling geven, toezien op de afhandeling van aanvraag voor voorzieningen
  • Adviseren en begeleiden van familie en mantelzorgers zodat zij goede zorg kunnen bieden aan familieleden met bijvoorbeeld dementie of lichamelijke beperkingen.

**************************************

Inventarisatiestudie: Zieke van Parkinson & Bruxisme

In verband met een onderzoek dat het Academisch Centrum Tandheelkunde te Amsterdam aan het opzetten is werden door twee 3e jaarstudenten. Tijdens dit project wil ze gaan kijken naar een mogelijke relatie tussen de ziekte van Parkinson en bruxisme (tandenknarsen en -klemmen).
 
Merel Verhoeff, vijfdejaars tandheelkundestudent aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) leidt dit onderzoek. Zij is bijzonder geïnteresseerd geraakt en persoonlijk betrokken in het bovengenoemde onderwerp. Zodoende is zij een samenwerking aangegaan met Prof. Dr. F. Lobbezoo en Dr. M. Koutris van de afdeling Orale Kinesiologie (ACTA) en Prof. Dr. H. Berendse van het VU Medisch Centrum.
 
Het onderzoek betreft het beginstadium van een waarschijnlijk groter onderzoek, waarbij het uiteindelijke doel is om te kijken of bruxisme  een prodroom is voor het krijgen van de ziekte van Parkinson.
 
Omdat zij zich terdege bewust zijn van het grote beroep dat reeds op Parkinsonpatiënten wordt gedaan voor deelname aan onderzoeken en ziekenhuisbezoeken, leek het hun een goed idee om te beginnen met een inventarisatiestudie. Ze vroegen of de aanwezigen om een korte vragenlijst in te vullen ten behoeve van deze inventarisatiestudie. Met behulp van deze vragenlijst willen zij kijken of er eventueel een verband aan te tonen is, wat een groter onderzoek zou rechtvaardigen. Vele aanwezigen vulden de lijst direct in, anderen namen de vragen lijst mee met een enveloppe en sturen deze later op.