Vrienden van

image_pdfimage_print

handen

Op woensdag 24 september 2014 vond in Alphen aan den Rijn de eerste bijeenkomst van het Parkinson Café Alphen plaats. Het Parkinson Café Alphen is een initiatief van een aantal leden van de Parkinson Vereniging en wordt ondersteund door inhoudelijk deskundige uit het Parkinson werkveld. Het Parkinson Café Alphen wordt maandelijks georganiseerd, steeds op de vierde woensdag, en vindt plaats in Buurthuis Kerk en Zanen aan de Oude Wereld 51-59 te Alphen aan den Rijn.

De Parkinson Vereniging heeft 8500 leden en zet zich sinds 1977 in voor de verbetering van kwaliteit van leven van mensen met Parkinson onder meer door het bieden van lotgenotencontact, belangenbehartiging, informatievoorziening en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Het uitvoeren van deze kerntaken van een patiëntenvereniging is het meest succesvol wanneer dit lokaal gebeurt, in of zo direct mogelijk bij de leefomgeving van mensen met Parkinson.

Het Parkinson Café Alphen heeft ten doel mensen met de ziekte van Parkinson en andere personen die direct of indirect met hen in contact staan, de gelegenheid te bieden elkaar op een vast terugkerend tijdstip in de maand te ontmoeten in een prettige sfeer. Tijdens een bijeenkomst worden op informele wijze verschillende onderwerpen besproken onder begeleiding van professionals. Zo kunnen er inleidingen worden gegeven door fysiotherapeuten, logopedisten of ergotherapeuten, maar kan er ook een WMO-consulent van de gemeente worden uitgenodigd om informatie te geven.

Het Parkinson Café Alphen ontvangt een eenmalige startsubsidie van € 250,- van de Parkinson-vereniging en heeft géén verdere inkomsten dan de vrijwillige bijdrage van bezoekers. Die wordt geschat op € 480,- per jaar. De kosten van zaalhuur, sprekers etc. worden op jaarbasis begroot op € 1200,-.

Bent u van mening dat het Parkinson Café Alphen een toegevoegde waarde heeft voor hen waarvoor het café is opgericht ? En vindt u dat het de gemeenschap een zorg moet zijn om het café in stand te houden?

Dan is het nog maar een kleine stap om een bijdrage te leveren aan de continuïteit van het Parkinson Café Alphen. Die bijdrage kan bestaan uit het verstrekken van materialen, maar kan ook bestaan uit een incidentele of structurele donatie.

Uw aandeel aan het Parkinson Café Alphen kunnen wij niet beantwoorden met een tegenprestatie. Onze waardering willen wij laten blijken door u de ere-titel “vriend van het Parkinson Café Alphen” te verlenen. Wij vermelden dat dan op de website. Uiteraard alleen als u dat op prijs stelt.

Namens de organisatoren van het Parkinson Café Alphen wil ik u vragen deze aanvraag in behandeling te nemen.

Met vriendelijke groet, namens het organisatiecomité

Wim Bloemzaad

(Voorzitter Parkinson Café Alphen en Lid Parkinson Vereniging)

Telefoon: 0172 – 42 62 39 / 06 25 28 98 98

eMail:

Onze bankrekening is: 
 NL40 RABO 01 56 90 62 44 t.n.v. Parkinson Vereniging te Bunnik. o.v.v. Parkinson Café Alphen.
(NB De Parkinson Vereniging heeft de ANBI-status en Parkinson Café Alphen valt daaronder)