Bijeenkomsten 2017

image_pdfimage_print

cafeParkinson Café Alphen

Na een succesvolle 2016 met geweldige bezoekersaantal gaan wij in 2017 weer volop aan de gang.

Iedere vierde woensdag van de maand is er een informele bijeenkomst waar mensen met Parkinson, partners, mantelzorgers en andere betrokkenen elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Bovendien staan er wederom regelmatig informatieve presentaties op het programma.

De volgende Parkinson Cafés Alphen vinden (onder voorbehoud) plaats op:

25 januari Wat Vegro voor u kan betekenen en Ergotherapie
 

Wat kan Vegro voor u betekenen en wat kan via het PersoonsGebondenBudget.

Ergotherapie is een paramedische discipline die zich richt op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door ziekte of handicap een lichamelijke of psychische beperking hebben opgedaan. De term ergotherapie is afkomstig van het Griekse ergon, dat handeling, werk of daad betekent.

 Spreker  Annet du Chatinier
Spreker Agnes Langevoort
   Terugblik
   
22 februari Vakantiemogelijkheden (met ondersteuning van de mantelzorger)
   Hetvakantiebureau.nl is gespecialiseerd in zorgvakanties en seniorenvakanties in Nederland. Hetvakantiebureau.nl biedt dan ook verschillende mogelijkheden aan vakanties voor ouderen en begeleide vakanties.
Verpleegkundigen en vrijwilligers staan klaar voor zorg, een helpende hand of een luisterend oor. Ook verzorgen zij het programma van uitstapjes en andere activiteiten. (zij werken met zo’n 1.500 vrijwilligers waaronder gespecialiseerde verpleegkundigen)
   
Spreker Rijk Salentijn (Algemeen vrijwilliger Hetvakantiebureau.nl)
Spreker Wim Bloemzaad (Coördinator Hetvakantiebureau.nl)
   (Na dit Café wordt dit gepubliceerd) Terugblik
   
22 maart Valsmunterij.  (onder voorbehoud)
 

Presentatie over valsmunterij.

Hoe kun je namaakgeld herkennen?

Hele handige tips,  welke voor iedereen geschikt is.

 

   
Spreker Douwe Brongers 
   (Na dit Café wordt dit gepubliceerd) Terugblik
   
26 april  Workshop ontspannen  Zumba dansen
   Bewegen is goed voor iedereen, maar zeker voor mensen met de ziekte van Parkinson. Bewegen kan op allerlei manieren, onder andere door dansen. Dance for Health, Salsa of  Zumbadansen zijn mogelijkheden voor iedere Parkinson Patiënt om zijn of haar spieren soepel te houden.
   
Docent Liselot van den Boogaard
   (Na dit Café wordt dit gepubliceerd) Terugblik
   
24 mei Wat Duodopa pomp voor u kan betekenen
  Na de diagnose van de ziekte van Parkinson schrijft de neuroloog in de meeste gevallen diverse antiparkinson medicijnen voor om de symptomen van de ziekte te bestrijden. In veel gevallen levert dit geruime tijd winst op in het dagelijks functioneren. Echter een groeiende groep parkinsonpatiënten ondervindt de beperkingen van de gebruikelijke inname van de medicatie van pillen via de mond en het maag-darmkanaal. Om verschillende redenen loopt de opname van de medicatie in het lichaam van de patiënt achter bij de voor een kwalitatief niveau benodigde behoefte. Bij Parkinson is bekend dat ten gevolge van de ziekte, onder andere, ook het spijsverteringsproces hinder ondervindt. Dit effect op het spijsverteringsproces kan ten gevolge van grote fluctuaties bij on/off momenten nog versterkt worden. De hierdoor veroorzaakte onregelmatige opname van de medicijnen kan resulteren in dyskinesieën. Dit is de medische term die gebruikt wordt wanneer overtollige, onwillekeurige en ongewilde bewegingen gemaakt worden. Duodopatherapie zorgt voor een vermindering van responsfluctuaties en voor een stabieler functioneren van de patiënt.
   
Spreker Dr. Anne van der Plas
   (Na dit Café wordt dit gepubliceerd) Terugblik
   
28 juni Plasproblemen (Neurologische achtergronden)
 

Presentatie over plasproblemen

Ook de werking van de blaas wordt door de ziekte van Parkinson beïnvloed. De aansturing van de blaasspier verloopt niet goed. De spier die de blaas samentrekt, is vaak wat overactief. Hierdoor ontstaat er al een reflex om te plassen als de blaas nog maar zeer ten dele is gevuld. Dit leidt tot een frequente aandrang om te plassen, waarbij er snel aan deze aandrang gehoor moet worden gegeven, omdat anders de blaasspier al samentrekt en de urine afloopt. Dit probleem wordt ook wel urge-incontinentie genoemd.

Ongeveer 75 procent van de parkinsonpatiënten heeft problemen bij het plassen. De problemen zijn uiteenlopend. Het vaak ’s nachts uit bed moeten om te plassen (nycturie) komt vaak al vroeg in het ziekteproces voor. Dit geeft een forse verstoring van de nachtrust.
Als er problemen zijn met het goed ledigen van de blaas en de plasstraal steeds zwakker wordt, is er bij mannen mogelijk sprake van een vergrote prostaat. Dit is een reden om de uroloog te consulteren. Bovendien is het niet goed kunnen legen van de blaas een belangrijke risicofactor voor een blaasinfectie.
Bij vrouwen moet bij problemen met de continentie of bij herhaalde urineweginfecties gedacht worden aan bijvoorbeeld een verzakking van de blaas en/of baarmoeder. Hiervoor kan een uroloog of gynaecoloog geraadpleegd worden.
Het is van groot belang deze klachten goed onder de aandacht van de specialist te brengen, daar problemen met het plassen veel stress veroorzaken. De angst voor urine-incontinentie, of daadwerkelijk ongewild urineverlies, maakt iemand onzeker, hetgeen niet zelden leidt tot sociale isolatie.

   
Spreker Frederieke Hollants (Urologe)
   (Na dit Café wordt dit gepubliceerd) Terugblik
   
26 juli Zomerprogramma (Oudhollandse spelen)
  Gezellige informele middag met een spelletje of gewoon een gesprek met een mede bezoeker.
   
Spreker Alle bezoekers van Parkinson Café Alphen (spellen van Martin Steenkamer)
   (Na dit Café wordt dit gepubliceerd) Terugblik
   
23 augustus  Stemtraining 
 
We gaan actief aan de slag mbv een keyboard.
Na een theoretische onderbouwing doen we ademhalings- , inzing-, en stemtrainingsoefeningen.
ritmisch spreken en zingen.
 
Hier wat theoretische informatie van Martien zelf:
Een workshop stemtraining die gebruik maakt van de wetenschappelijk onderbouwde inzichten van neurologische muziektherapie (NMT) ziet er als volgt uit:
* vocal intonation therapy (VIT), ademhalings-, inzing- en stemtrainingsoefening gericht op mensen met Parkinson;
* rythmic speech cueing (RSC), ritmisch spreken gebruik makend van de (ritmisch) voorspellende werking van onze hersenen (entrainment)
* therapeutic singing (TS), zingen van repertoire dat aansluit op bovenstaande technieken en uitgangspunten.

Martien zal kort de wetenschappelijke kaders en de aansluiting op logopedie schetsen en vervolgens van achter de piano aan de slag gaan met de zaal. Men zal ervaren wat goed gekozen oefeningen en repertoire doen met een door Parkinson gehinderde stem: die beperking valt weg!

Daarnaast heeft samenzang een sociaal-biologisch effect, dat bijgaand artikel mooi beschrijft.

Deelnemers kunnen zittend (rolstoel) en/of staand deelnemen. Bij een gemengde groep is het prettig als de zittende deelnemers vooraan plaats nemen, dan kan er achter hen (al is het kort) gestaan worden.

Klanken zingen we in sommige oefeningen, maar het gros zal concreet en bij voorkeur bekend liedmateriaal zijn.

De workshop kan 30 tot 60 minuten duren en heeft (bij > 40 minuten) een pauze.

 
Spreker Muziektherapeur Martien van Oostrom
   (Na dit Café wordt dit gepubliceerd) Terugblik
   
27 september Wat te doen bij incontinentie-problemen
   Hele handige oefeningen, welke u thuis kan doen om veel problemen te voorkomen, voor mensen met de ziekte van Parkinson en met plasproblemen.
   
Spreker Miranda Blom en Anette Bikker (Bekkentherapeuten)
   (Na dit Café wordt dit gepubliceerd) Terugblik
   
25 oktober  Praktische ets-workshop voor iedereen
 

 We hebben van Expressie 70 een docent kunnen strikken die u op heel eenvoudige wijze leert om te etsen, tekenen  en wat u thuis ook kan doen.

Wij zorgen ervoor dat u een materiaal mee krijgt om thuis ook aan de gang te gaan.

   
Docent Francesca Heijnis (Parkvilla)
   (Na dit Café wordt dit gepubliceerd) Terugblik
   
22 november Het belang van een goede mondhygiëne
  Tot dusver lijkt er heel weinig aandacht te bestaan voor de mondgezondheid van patiënten met de ziekte van Parkinson. In de literatuur zijn geen cijfers te vinden over de mondgezondheid van deze patiëntenpopulatie in Nederland en er zijn maar enkele internationale publicaties die dit onderwerp belichten (onder andere Bakke et al., 2011; Hanaoka and Kahihara, 2008; Fukayo and Nonaka 2003). Het is aannemelijk dat de mondgezondheid van patiënten met de ziekte van Parkinson slechter is dan die van een vergelijkbare gezonde populatie, omdat de mondverzorging ernstig kan worden bemoeilijkt door parkinsonsymptomen als rigiditeit en tremor. Ook de momenten waarop een patiënt met de ziekte van Parkinson zelfstandig in staat is een mondreiniging uit te voeren, lijken spaarzamer.
   
Spreker Miranda Baas en Melanie van Leeuwen (mondhygiënistes)
   (Na dit Café wordt dit gepubliceerd) Terugblik
   
13 december  KERST Café 
  Sfeervolle Kerstmiddag met het Golden Oldies koor
   
Dirigent Ibo van Ingen
   (Na dit Café wordt dit gepubliceerd) Terugblik

 

*)  wordt later bekend gemaakt

Locatie:

Wijkcentrum Kerk en Zanen
de Oude Wereld 51-59,

2408 NV te Alphen aan den Rijn.

(volop gratis parkeerruimte).

Tijd: van 14:00 tot 16:30 uur. Inloop vanaf 13:30 uur.
Kosten: Toegang is GRATIS, drankjes voor eigen rekening.