1

Café nieuws apr. ’18

Banner+PV-Pcafé+1600x230

Café Nieuws april 2018

ScreenShot009 nieuws2 (klik aan)
 

 

Het cafe Parkinson Café Alphen van  Woensdag 25 april 2018 ging over

Nadenken over een levens-testament

 

 John Kroes (Kroes en Partners Notarissen en Adviseurs)

In een levenstestament of volmacht staan uw wensen voor de situatie waarin u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. U kunt dan iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.
Verschil levenstestament – testament Het levenstestament gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament.
In een volmacht legt u vast wat er moet gebeuren als u zelf niet meer kunt handelen. Hetzij geestelijk of lichamelijk. U bepaalt wie namens u beslissingen mag nemen en waarover. Een levenstestament bestaat in de meeste gevallen uit twee volmachten: een voor uw zakelijke (financiële) belangen en een voor uw medische en persoonlijke zaken. U legt op deze manier alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast.
Wie geeft u het vertrouwen? Het is zaak dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. Wie u benoemt als vertrouwenspersoon is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen, wijzen elkaar vaak aan en/of een van hun kinderen. Maar dat hoeft niet. Dat bepaalt u zelf. Het is ook mogelijk iemand anders in wie u vertrouwen heeft te benoemen, bijvoorbeeld een goede vriend.

Presentatie: (klik aan) Nooit te laat